18 Juli 1917.

Derde rij van boven staand vijfde van links is D. Oosterbaan toen wonende Noorderhoeve Hornestreek 1 Tzummarum.