OLS Tzummarum ca. 1962.

Bovenste rij; Onderwijzend personeel v.l.n.r. Meester Kuindersma, Juf M.J. Tamsma, Meester A. Brinksma.
Schoolkinderen v.l.n.r. staande; 1. Evert Telenga, 2 Sjirk Jepma, 3. Lume Hoogerhuis, 4. IJnse Westra, 5. Peter Piekema?, 6. Hendrik Talsma ?, 7. Jan C.van der Zee, 8. Tjeerd Heeringa, 9. Hijlke Jaarsma, 10. Arjen Plantenga,11. Wiltje Westra, 12. Sipke Pietersma, 13. Gelf G. Bleeker.
Middelste rij; 1.Eva de Valk, 2. Knilles Groendijk, 3. Arnold Groendijk? 4.Fetzen Folkertsma , 5. onbekend, 6. onbekend, 7. Tjeerd Zwager, 8.Kees Zandbergen?, 9. Jan de Jong, 10.Jouke Jouwersma, 11. Johan van Krimpen.
Onderste rij;1. Mw. G. Fongers- Jellema, 2. Hanneke Sijbrandij, 3. Rinske Sinnema, 4.onbekend , 5. onbekend, 6. Djoke Talsma, 7. Elly Vogels, 8. Aagje Vellinga, 9. onbekend, 10 Richtje Telenga, 11. onbekend, 12. Maaike Westra, 13. Marjon Drost?.
Liggend; 1. Frank Drost, 2.Gelbrich Bandsma.
Info; Tjeerd Heeringa. Wie weet de anderen?