O.L.S.Tzummarum 1969 klas 4 en een gedeelte van klas 5.

Eerste rij: Wim Wassenaar, Hessel Bleeker, Piet Groendijk, Rinse Kramer, Hessel Talsma, Foeke Terpstra, Haije Meijer en Klaas Groendijk.
Tweede rij: Henk de Haan, Age de Lange, Hans van Zanden, Durk Kuperus, Martin Piekema, Tjeerd Kikstra,?, Grietje Santema, en Froukje Marssum.

Derde rij: Ynkje Nijboer, Wiepie Miedema, Jannie Terpstra, Baukje Terpstra, Tieneke de Haan, Thea Broekstra, Boukje de Jong, en Feikje Keizer. De meester is de Heer Kooistra.