De Ooosterbierumer polder.

De Oosterbierumer polder omvatte vrijwel het gehele het gehele dorpsgebied van Oosterbierum en Klooster Lidlum.
Deze polder werd bemalen door twee windmolens.
In het noorden deze ,,Mountsemole”( houten konstructie de romp met riet bedekt,de kap draaibaar met vier wieken,voorzien van kleden), met een uitschot naar de Tzummarumer vissersvaart.
Molenaars waren Jochum Westra,Kobus Mebius,Jelte v/d Zee,Simon v/d Zee en Hein Dijkstra.
De laatste molenaar maalde echter reeds op het motorgemaal,dat de oude molen had vervangen.