Rients Westra had een bedrijf in zaaizaden en pootaardappelen in Sexbierum.
Hij was in tal van verenigingen actief.
Liauckema groeide door zijn toedoen tot het centrum van het illegale werk in Noord-West Friesland.
Hij wist steeds voor veel onderduikers een veilige schuilplaats te vinden.
Steeds meer mensen werden ingeschakeld om hem bij zijn ondergrondse werk te helpen.
Zijn belangrijkste medestander vond hij in zijn zwager Rients Bruinsma.