Op de begraafplaats van Pietersbierum zijn nog 8 graven van geallieerde vliegers welke boven het Wad zijn neergeschoten.

foto: W.Leistra 2015