Annaparochie, verzetsmonument.
Het verzetsmonument in Sint-Annaparochie (gemeente Het Bildt) is een plaquette van natuursteen.
De plaat is 40 centimeter breed, 1 meter 50 hoog en 5 centimeter diep.
De tekst op de plaquette luidt:

DE MINS FAN MORN MAG
WAT GUSTER WEEST IS
NIET FERGETE
en bevat de namen van zeven verzetsmensen:

LUBBERTUS BLAAUW
JESSE DIJKSTRA
FREDERIK JAN KLEINBRINKE
GERBEN OSWALD
LOLLE RONDAAN
GERRIT SCHUIL
JOHANNES VAN DER WEIT

Het monument is geplaatst in de hal van het gemeentehuis te Sint-Annaparochie (gemeente Het Bildt).
Het verzetsmonument in Sint-Annaparochie (gemeente Het Bildt) is opgericht ter nagedachtenis aan zeven verzetsmensen die lid waren van Knokploeg Sexbierum, te weten:
Lubbertus Blaauw, Jesse Dijkstra, Frederik Jan Kleinbrinke, Gerben Oswald, Lolle Rondaan, Gerrit Schuil, Johannes van der Weit.
In de nacht van 25 op 26 september 1943 stelde Knokploeg Sexbierum het bevolkingsregister van Sint-Annaparochie veilig.
Hiermee wilden zij voorkomen dat jonge mannen door de bezetter verplicht tewerkgesteld werden in Duitsland.
Door verraad van Frans Michon (een van de medewerkers van de verzetsgroep) werden Lolle Rondaan, Folkert Bergsma, Gerrit Schuil, Gerben Oswald en Rients Westra op 22 november 1943 op Liauckama State te Sexbierum gearresteerd.
Michon was volledig op de hoogte van de gang van zaken en heeft de Sicherheitsdienst in Groningen ingeschakeld.
Op 14 februari 1944 werden Rondaan, Bergsma, Schuil en Oswald door het Polizei Standgericht te Assen ter dood veroordeeld.
Zij werden gefusilleerd in een uithoek van het vliegveld Schiphol.
Zij werden op het ereveld in Bloemendaal begraven.
Lolle Rondaan werd geboren op 3 januari 1919 in Beetgum.
De wagenmaker was tijdens de bezetting werkzaam voor de Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers.
Hij pleegde overvallen op distributiekantoren, hielp onderduikers aan verblijfplaatsen en voorzag hen van bonkaarten.
Verder was hij medewerker van het illegale blad Voor God en den Koning en het weekblad Voor God, Nederland en Oranje, later veranderd in Op Wacht.
Daarnaast verspreidde Rondaan andere illegale bladen en vlugschriften.
De gemeente draagt de zorg voor het monument.