Onderduikers voor een hut. v.l.n.r. Berend Stelpstra uit Tzummarum, Sjouke v Dijk uit Vrouwenparochie, Roel Dijkstra, Harm ? van Steinvoorn uit Tzummarum, Piet v.d.Laan uit Leeuwarden en een onbekende.