Evert Sijbesma: schuilnaam tijdens onderduik:”Bouke Kingma”.Geboren te Tzummarum 18 mei 1918. Overleden (gesneuveld) op 15 april 1945 te Noordbergum. Evert is begraven in Tzummarum op 19 april 1945 in een kerkelijk graf, dat eigendom van de familie is en dus niet onder de zorgen van de Oorlogsgravenstichting valt. De Stichting Friesland 1940-1945 neemt de kosten van het graf voor zijn rekening. Evert zijn beroep was: melkventer