De algemene leiding van de begravenis beruste bij Dr.J.Schelhaas; het woord is gevoerd J.Duker,commandant NBS Barradeel en door W.van Oosten de directe commandant van Evert.