Evert was ex-militair; hij was soldaat geweest bij het 9 e Regiment Infanterie maar had zich, na de oproepen in 1943,evenals zijn broer Sybe, niet gemeld. Op 20 februarie 1944 is er in Tzummarum een razzia geweest; Evert is toen niet gepakt,zijn broer wel; die is via Harlingen naar Leeuwarden gevoerd