Tebek yn é tiid “ DEN DOODEN DRAAD”

Enige tijd geleden kwam ik in contact met de heer Kees Bangma en anderen, die gegevens verzamelen over Friezen in de Eerste Wereldoorlog. Het doel is om die verhalen in een boek vast te leggen. De aanleiding van dit contact heeft zijn oorsprong in het feit dat een Sexbierumer bij een gebeurtenis uit die tijd om het leven kwam. Ook een Zeeuwse oudheidvereniging geeft haar mening over dat voorval. U leest het in de volgende artikelen. We beginnen met een afbeelding van “DEN DOODEN DRAAD”

In de Zeeuwse krant lezen we het volgende:
We vinden het volgende artikel van de Friese onderzoeker Kees Bangma. Hij verzamelt gegevens over Friezen in de Eerste Wereldoorlog.
De Friese miliciens Jelle de Jong en Taekele Reitsma komen op 4 oktober 1915 om het leven: ze worden geëlektrocuteerd doordat ze onder Sint Kruis aan de “doodendraad” blijven hangen. Hoe dat kon gebeuren? Gedesoriënteerd in het duister, luidt aanvankelijk de officiële verklaring. Familieleden denken dat de beide militairen door smokkelaars zijn aangevallen en op de draad zijn gegooid. Uiteindelijk meldt het onderzoeksrapport van de Zeeuwse militaire commandant een mogelijk andere toedracht: de soldaten waren appels uit een boomgaard aan het stelen, werden betrapt en vluchten in de richting van de grens. Toen ging het fout. Wat een drama.

Wie was deze Taekele Reitsma?
Op internet kom ik er achter wie zijn ouders zijn. Taekele zelf is op 21 december 1891 geboren in Barradeel.
Vader Gerrit Reitsma is in 1865 geboren.
Moeder Hepkje Hanenburg is ook in 1865 geboren.
Broers en zuster zijn: Gauke, Tjibbe en Maartje.
In de stamboom van de Reitsma’s komt ook de naam Tymen nog voor.
De namen Gauke, Tymen en Maartje Reitsma vinden we terug in de familie Sikke en Maartje Dijkstra-Reitsma.
De namen Taekele en Tjibbe vinden we terug in de families Hanenburg-Terpstra, Terpstra-Hanenburg en Krottje- Hanenburg.
Toen ik in jaren vijftig als kameraad wel Piet de Jager aan de zeedijk onder Pietersbierum speelde, woonden daar ook een Tjibbe en Gauke Reitsma. Ze repareerden ook wel fietsen. Die verongelukte Taekele is daar zo goed als zeker een broer van.
Mijn vraag is: Wie is van deze gebeurtenis op de hoogte?
En wie weet waar deze Taekele ,Gauke ,Tjibbe en Maartje begraven zijn?

Groetnis Harm Zaagsma.