Aanwezig waren enkele familieleden van de familie Sijbesma.