Voor onze gevallen dorpsgenoten.

In navolging van de vorig jaar gehouden Stille Tocht georganiseerd door de familie Sijbesma, heeft de Stichting Oud Tzummarum gemeend en het initiatief genomen om op 4 mei om 16.00 uur jaarlijks een bloemlegging bij het Oorlogsmonument op de Begraafplaats Tzummarum te doen plaatsvinden.
Het bestuur.