Het plaatje wat op het lijk wordt gevonden vermeldt dat het Frederick S. Robinson is met de letters 0-684556.T43.
Op vrijdag 10 maart 1944 om 17 uur wordt het lichaam op de begraafplaats van Pietersbierum ter aarde besteld op regel 29 grafnummer 5.
Dit rapport wordt aan de autoriteiten doorgezonden door de hoofdwachtmeester/waarnemend groepscommandant W Koolstra. (de ouderen van ons weten nog wel dat Koolstra met zijn gezin het politiebureau op Terp nummer 8 bewoonde)
In de administratie van de begraafplaats van Pietersbierum konden we niet achterhalen dat deze piloot daar begraven was geweest.
In de zeventiger jaren waren immers alle papieren verloren gegaan bij de boerderijbrand van de familie Bokke Yntema die toen als kerkvoogd de administratie van de begraafplaats had en de pleats aan het Hoarpaed bewoonde waar Bosma nu greidboer is.
De vermelding van het grafnummer was nu voldoende om vast te stellen waar toen het graf van de vlieger was.
De plaatsbepaling bij de Waddenzee was iets lastiger.
In de tijd voor de laatste dijkverhoging waren boven op de zeedijk om de honderd meter genummerde basaltblokken ingegraven.
Na de verhoging is dat systeem veranderd.
Navraag bij Rijkswaterstaat leverde niets op.
Tenslotte bij “oudtzummarum” gezocht.
Daar vond ik bij “zeedijk/visserij” 671 wat ik zocht.
De waedfiskers hadden in zee allemaal hun haringregels.
Dat waren de plaatsen waar ze hun netten konden plaatsen.
Zo kon ik zien dat in de buurt van de Slachte paalnummer 44 had gestaan.
Zo’n 300 meter ten Noord-Oosten was dus het lichaam aangespoeld want bij Dijkshoek, waar het Bildt begint begon de nummering.

Nico Knol schrijft verder: Het was de tweede missie die deze tweede luitenant maakte.
Hij was afkomstig van Texas en sinds october 1943 gelegerd in Engeland.
In een toegestuurd krantenartikel van 12 december 1943 uit Texas lezen we dat op 11 december bij daglicht vanuit Engeland een enorme luchtvloot richting Emden was vertrokken waaronder Vliegende Forten ,Libereters en gevechtsvliegtuigen.
Na Hamburg was nu deze havenstad aan de beurt.
De Duitse tegenstand was niet gering maar de Amerikaanse overmacht was verpletterend.
Bij de gevechten werden 138 Duitse vliegtuigen neergehaald terwijl ze zelf met 17 bommenwerpers en 3 gevechtsvliegtuigen minder naar hun basis terug keerden.
Toen de tienkoppige bemanning van “onze vlucht” op 11 december 1943 vanaf Emden met hun B17 terug vloog werden ze dusdanig beschoten dat besloten werd om te springen.
De piloot en de bomber bleven aan boord.
Drie maanden later is Frederick Robinson dus bij ons aan de kust gevonden. Achteraf was springen niet nodig geweest omdat de brand aan de motoren door de bomber geblust kon worden en het “Vliegend Fort” met piloot en bomber veilig in Engeland zijn geland.

Harm Zaagsma.