Overzichts foto van de Buorren in de jaren vijftig.