Unieke luchtfoto van het dorp Tzummarum

Deze foto is gemaakt in 1932

De Westerbuorren is links duidelijk zichtbaar.
Het valt op de dat de huidige woning Westerbuorren nr. 5 nog niet is gebouwd.
Uit ingewonnen informatie is duidelijk geworden dat deze woning in het jaar 1934 is gebouwd voor de heer Nolles, commies der rijksbelastingen.
Verder is duidelijk zichtbaar dat de oude brug naar de Westerbuorren er nog ligt.
De nieuwe brug is in het jaar 1935 gebouwd.
Langs de Kade staat een forse bomenrij en er liggen 3 schepen voor de wal.
Vanuit de Buorren gezien staan rechts langs de Kleasterwei en links langs de Kade nog een rij woningen die later in de jaren ‘70 van de vorige eeuw zijn afgebroken in verband met wegverbreding.
Het Dok met de brug over de Minnertsgaastervaart is nog in volle glorie te bewonderen.
In het Dok liggen een aantal pramen die indertijd werden gebruikt voor transport van agrarische producten.
Het witte veilinghokje en de aardappelloods van Verheylesonne aan de Afslag zijn ook duidelijk zichtbaar.
Verder zie je de spoorlijn die vanuit Leeuwarden door noord Friesland liep.
Er was zowel de mogelijkheid voor personen- als goederenvervoer.
Vanuit Tzummarum liep het spoor eerst door naar Harlingen met een afsplitsing naar Franeker.
De spoorbrug (tegenwoordig de toegang naar de ijsbaan) over de vaart naar Oosterbierum is duidelijk zichtbaar.
In Tzummarum waren ook rangeerplaatsen en een laadheuvel waar de wagons konden worden geladen met agrarische producten zijnde voornamelijk aardappelen.
Op de foto staan verschillen wagons bestemd voor goederenvervoer.
Naast de spoorlijn bij de laadheuvel lag het toenmalige kaatsveld, dat door de aanleg van het spoor een deel had moeten afstaan.
De Vereniging voor Volksvermaken Tzummarum e.o. huurde dit terrein van de spoorwegmaatschappij.
Dit terrein heeft tot 1964 als zodanig gefunctioneerd.
Aan de noordkant van de spoorlijn zie je ook de eerste huur woningwet -woningen aan de Sinaedewei 10 stuks en aan de Hearewei 8 stuks.
Deze woningen zijn aan het eind van de vorige eeuw al weer gesloopt en nu staan er allemaal particuliere woningen.
Aan de Vosseleane zijn ook nog de houten Noodwoningen zichtbaar.
Verder valt het op dat aan de oostkant van de Martinuskerk veel meer woningen staan dan nu.
Dit is eveneens het geval aan de Lytse Buorren en aan de zuidkant van de huizen aan de Buorren.
Verder is tussen de huizen langs de Kade en de Lytse Buorren het perceel tuinbouwgrond “de Fjouwere” duidelijk zichtbaar.
Na de tweede wereldoorlog in de periode vanaf ongeveer 1947 tot 2000 zijn er in Tzummarum verschillende nieuwe woonwijken verrezen met zowel huur- als koopwoningen.
Na 2000 is ook het recreatiepark De Wadden, bestaande uit stenen bungalows, mobiele bungalows en chalets, gebouwd.
L.S.Heeringa, september 2014.