Openluchtspel op herhaling

De opening van Het Monument van de Maand, was afgelopen Zaterdag in Sexbierum een historische gebeurtenis.
Bij de poort van het voormalige slot Liauckema-State werd onder flinke publieke belangstelling de sketch “IT GROUWE PAK” gespeeld.
Eigenlijk ging het om een herhaling , want het volledige stuk “Liauckema door de Eeuwen” werd 56 jaar geleden op dezelfde plek opgevoerd.
Jelle Post had dat destijds geschreven naar aanleiding van de veertigste verjaardag van de regering van Koningin Wilhelmina in 1938.
De twee uitvoeringen trokken in 1939 duizenden belangstellenden naar Sexbierum.
Het openluchtspel over de geschiedenis van het geslacht Liauckema was toen een spektakel waar nog heel lang over nagepraat werd.

Fr.dagblad 4 sept.1995