1ste persoon links is vermoedelijk Gerbentje Bruinsma (gehuwd met Philippus Bakker);
3de persoon (priester) is de bakker Gosse Huizinga(bakkerij was op de Alde Buorren waar de fam. Wielenga in onze tijd een (speelgoed)winkel had;
4de persoon is Uilke Schoelier(woonde op de Nije Buorren/hoek Fliet (woning met 1840 in de gevel);
6de persoon is Trijntje Tijsma(spelling achternaamkan iets anders zijn);
7de persoon is Dirk Faber toen hij 15 jaar was (tegenwoordig woonachtig Walburgastrjitte 31);
8ste persoon (rechts naast Faber) is Jippe Wielenga (vader van dominee Jan Wielinga).
Bron: Dirk Faber, Walburgastrjitte.