Liauckama vanuit het zuiden 1982.

In 1937/'38 werd dat anders.
Allerlei volk snuffelde rond op Liauckama.
WichelČroedelopers en zelfs een helderziende kwamen er aan te pas.
Volgens meldingen uit 'welingelichte' kringen moest er een onderaardse vluchtgang lopen van Liauckama state naar de Hervormde kerk in Sexbierum.
Deze moest en zou gevonden worden. Maar peilingen, wichelroedelopen en helderzien leverden niets op.
Al beweerden wichelroedeloper(s) en de helderziende dat ze iets peilden.
Tenslotte werd op een plek naast de poort, ongeveer waar tijdelijk de woonkeet van de familie Bloem heeft gestaan, een groot gat gegraven.
Op dat punt moest de tunnel onder de gracht door lopen.
Maar er werd niets gevonden.
Niet verwonderlijk overigens, want de afstand tussen de state en de kerk was veel te groot voor zo'n lange tunnel door de weke, natte klei.
Daar komt nog eens bij, dat Liauckama State op een hoogte -een strandwal of een oude terp- gebouwd was en ongeveer even hoog lag dan de kerk in Sexbierum.
Daartussen ligt een vrij diep 'dal', waardoor een tunnel in het midden altijd vol water zou lopen en daardoor onbruikbaar worden.
Ook bij andere (afgebroken) states is in die jaren naar tunnels gezocht... zonder enig resultaat.
Maar toch... het geloof in dergelijke zaken blijft.