Liauckama vanuit het noorden 1984.

Hoe de oude boerderij er uitzag, waarom hij werd afgebroken en wanneer die ge¬bouwd was, zullen we waarschijnlijk nooit weten.
Uit opgravingen zou misschien nog wel na te gaan zijn hoe groot hij geweest is, maar of dit zin heeft valt te betwijfelen.
Dat hij dichter bij de gracht stond, is wel zeker.
Mogelijk is de nieuwe boerderij eerst zo ver mogelijk afgebouwd naast de oude, om stagnatie van het landwerk zo veel mogelijk te voorkomen en om zo lang mogelijk bruikbare woonruimte te houden. In 1885 werd het bedrijf overgenomen door Feike Jans Bruinsma, die op zijn beurt 40 jaar later, in 1925, het werk overliet aan zijn zoon Rients Bruinsma.
Na de nieuwbouw valt er uit de rest van de vorige eeuw niets te melden. De familie Hanekuijk bleef eigenaar, de Bruinsma's bleven pachters van vader op zoon.
Buiten de 'normale' op en neergang van de economie die zéker ook in het boerenbedrijf de nodige spanningen veroorzaakte, gebeurden er geen spannende dingen op Liauckama state.
In de dertiger jaren van deze eeuw kwam er weer leven in de historische brouwerij.
Eerst de dijkverhoging met schep, kruiwagen en lorrie.
Iets wat in feite Liauckama state niet zozeer raakte.