Liauckama poort voorzijde 1982.

Van de pachters van de boerderij was Jan Bruinsma in 1845 de eerste uit die faŽmilie die op Liauckama kwam wonen.
Hij is daar 40 jaar boer geweest.
Hij was ook degene die in 1862 in een splinternieuwe boerderij kwam wonen.
Uit de bouw valt af te leiden dat de heer Hanekuijk met zijn gezin het voorhuis af en toe bewoonde.
Het gezin BruinŽsma moest genoegen nemen met de vertrekken die voor in de schuur gebouwd waren.
Dat gebeurde veel in vorige eeuwen.
De eigenaar kwam dan 's zomers enkele weken op de boerderij wonen, maar daarvoor werd wel het hele jaar het voorste deel van het woonhuis gereserveerd.
De boerin moest dit wel schoon en netjes houden, maar haar gezin mocht er geen gebruik van maken.
Zakelijk gezien was deze gang van zaken natuurlijk niet zo slecht, want in zulke perioden kon de eigenaar op de hoogte gebracht worden van eventuele probleŽmen op het bedrijf.
Dat vond vaak zijn weerslag in het (ook wel naar beneden) aanpassen van de pacht of het op kosten van de eigenaar aanbrengen van verbeteŽringen.
Misschien is zo’n bezoek wel de aanleiding geweest voor de nieuwbouw in 1862.