Liauckama poort detail ca 1982.

Volgens de kadastrale atlas van Barradeel was Jacob Hanekuyk in 1832 al in het bezit van Ottema State, de enige boerderij aan de tegenwoordige Ottemaleane, Adeelen State, Latsma State en in totaal zo'n 80 hectare land.
Met de aankoop van Liauckama State kwam daar nog eens ruim 40 hectare land bij.
Bij zijn overlijden in 1851 was zijn grondbezit in totaal 507 hectare, 90 are en 81 centiare, bij de plaatsen Witmarsum, Arum, Ried, Harlingen en Sexbierum.
Bij Sexbierum lag de grootste concentratie landerijen, n.l. ruim 304 hectare. Die 304 hectare hoorde bij 7 boerderijen, waarvan Liauckama, Latsma, Adeelen, Vredenoord, Ottema en Brantsma (tegenover Ottema State) helemaal van hem waren.
De voorliefde voor Sexbierum had hij waarschijnlijk van oma Yfke Hibma.
In totaal liet hij een grondbezit na, dat in 2010 een vermogen zou vertegenwoordigen van zo'n 20 miljoen.
En dat nog afgezien van de waarde van de gebouwen die er op stonden.