Liauckama poort detail ca 1982.

De nieuwe tijd

Tussen 1839 en 1845 werd Liauckama State gekocht door de rijke Harlinger notaris Jacob Wybes Hanekuyk.
Die woonde in het huis aan de tegenwoordige Heiligeweg dat bekend staat onder de naam Harnserhof.
Hij werd geboren in 1781 te Harlingen, als oudste zoon van mr. Wybo Jacobs Hanekuyk en Petronella Maria Tetrode.
Vader Wybo Hanekuyk promoveerde in 1778 aan de Franker Academie.
Hij was advo¬caat, secrataris van de Curatoren van de Franeker Academie, notaris, lid van de municipale raad (1811-1813), Rijksadvocaat van Friesland, Lid van Provinciale Staten van Friesland en Burgemeester van Harlingen.
Hij zorgde daarmee voor een goed inkomen.
Er was ook al wat geld in de familie, want opa, ook een Jacob Wybes Hanekuyk, staat in het quatisatiekohier van 1749 vermeld als "coopman en bontreeder", met een vermogen van omstreeks ƒ 9.000,-.
Dat zou tegenwoordig een slordige 2 miljoen euro zijn.
Oma was Yefke Pieters Hibma (een naam die nog in Sexbierum voorkomt), telg uit een destijds redelijk vermogende boeren- en koopmansfamilie.
Jacob zelf 'deed' het ook niet slecht in het huwelijk.
Hij trouwde op 1 juni 1823 met Elisabeth Hannema, dochter uit een rijke Harlinger koopmansfamilie.
Zij was een zuster van Sjoerd Jacobus Hannema, die in 1832 ook al een flinke hoeveelheid bezittingen bij Sexbierum in eigendom had.
Jacob en Elisabeth kregen 3 kinderen: Wybo, Petronella Maria en Rinske Jacoba.