Volgens de legenden is de oorsprong van Liauckama State heel oud.
Er wordt verŽteld dat de Noormannen in 806 Sexbierum met de grond gelijk hebben gemaakt en dat alleen de kerk en Liauckama Stins overeind bleven.
Een legende ongetwijfeld, want zo er al een kerk in de toen waarschijnlijk gewoon Barra (= huis of schuur) genoemde nederzetting stond, zal deze vrij zeker van hout geweest zijn.
Een bouwmateriaal dat toen voor deze streken al duur genoeg was, omdat het over het water van de hoge zandgronden aangevoerd moest worden.
Een bouwmateriaal echter, dat even goed wilde branden als de rest van het dorp.
Ook het versterkte huis dat later Liauckama stins zou worden, zal vrij zeker van hout geweest zijn.
Toch is het best mogelijk dat de Noormannen dit huis gespaard hebben... voor eigen gebruik!
Door archeologische vondsten in de omgeving blijkt dat dit een rijke landstreek was, waar de Noormannen zeker geweest zullen zijn.