Grote optocht van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm.

Op 1 september 1938 werd er tijdens de festiviteiten rond het 40-jarig regerings¬jubileum van Koningin Wilhelmina een groot openluchtspel gehouden over de geschiedenis van Liauckama State en zijn bewoners.
Dit was een enorm spektakel, waaraan 80 mensen uit Sexbierum en omgeving meewerkten.
Daarvoor werd het weiland tegenover het huidige woonhuis omgevormd tot een groot openluchttheater.
Tijdens de tweede voorstelling op de Landdag van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm in Friesland, werd echter de (voor)mobilisatie afgekondigd, zodat honderden mensen voortijdig moesten vertrekken om op tijd op de hen toegewezen standplaatsen te verschijnen.