Op de foto uit 1947, het laatste stuk 'bosk-reed' naar de Poarte
Rechts de finne met naar het Oosten de dobbe en het zwarte hok in de verte de 'wite hikke' met links het 'bargehok.
Links achter de hikke stond de holle boom.
Op de scheiding van finne en reed zijn in 1945 betonnen afscheidingspalen geplaatst.
Deze werden door Feike Bruinsma uit Harlingen gehaald.
Deze Duitse z.g. wehrmachtspalen zijn door een groep opgepakte NSB'ers geplaatst.
Deze palen zijn van goede kwaliteit, want je ziet ze na 55 jaar nog overal.
(Met dank voor de foto en infomatie aan frou T. Bruinsma-Twijnstra)