Foto: Wapen van nr. 610 (uit: Grafschriften)

610. Willem Dirk Arjens, tr. 2e
bijzitter grietenijgerecht het Bildt 1634-1636
koopt land Sint Jacobiparochie 1637
dorpsvolmacht Sint Jacobiparochie 1641, 1661
kerk- en armvoogd Sint Jacobiparochie 1642-1644
schenkt avondmaalsbekers Sint. Jac. 1662-1663
vr 29-07-1664 (autorisatieboek)
wapen, gedeeld: 1. de Friese adelaar, 2. doorsneden:
a. drie klavers onder een zespuntige ster; b. een
gebonden korenschoof; helmteken: vossenkop78
tr. 1eGaatske Geeles, 04-05-1638 (grafschrift)79

611. Magdalena Arjens
woont Sint Jac. 11-05-1645, hypotheekb.)

612. Waling Kornelis, tr.
lidmaat Sint Jacobiparochie 16-07-1637
vr 18-01-1669 (autorisatieboek)
pachter Sint Jacobiparochie 1637

613. Martjen Gerrits
lidmaat Sint Jacobiparochie 16-07-1637