Kwartierstaat
Kuiken-Bouritius

dr. Kees Kuiken

Roptazijl bij Pietersbierum omstreeks 1920: zittend links Johannes Kuiken (nr. 4) en rechts
Etje Kuiken-Tjepkema (nr. 5), staand van links naar rechts hun zoons Jan (1892-1964, Dirk
(1890-1974) en Cornelis (nr. 2) Kuiken. Foto: Tresoar, Leeuwarden, familiearchief Kuiken

Deze kwartierstaat en de aansluitende kwartierstaat Van Koudekerk-van Tol
mogen vrijelijk worden gedownload, gekopieerd en aangehaald, maar niet gewijzigd.

Haren (Groningen), september 2014