Fragment tegelvloer uit klooster Lidlum (ca. 110 x 45 cm.) naar literatuurvoorbeelden samengesteld uit los in de terp gevonden tegels.
Zeer waarschijnlijk is dit de tegelvloer welke wordt vermeld in de vita van abt Hoyto (1236-1275)

Uit verenigingsblad van ‘De detector Amateur’.

Amateur archeoloog Jan Zijlstra Leeuwarden.

Foto: Johan Koning