Via Google Earth is de plek waar het klooster destijds heeft gestaan nog duidelijk zichtbaar.