Het orgel werd in 1720 gemaakt door Jan Harmens,orgelmaker te Berlikum.
In 1837 werd het door de orgelmaker Willem van Gruisen gerestaureerd.
Zijn huidige vorm heeft het orgel te danken aan de orgelmaker Van Dam, die het in 1869 vernieuwde.