Oosterhaven,Sijbren * 21-11-1921Tzum 7-2-1989 Beetgumermolen

Sijbesma,Sipkje * 7-6-1923 Tzummarum 8-4-2001