Drijfhout,Foppe * 7-6-1882 14-4-1957

Kuipers,Aagje * 31-12-1892 21-9-1959