Witte de,Jan * 5-10-1889 29-7-1971

Leistra,Antje * 1-3-1892 23-3-1972