Andringa,Harmen T. oud 36 jaar 3-1-1920 Holwerd Nauta,Grietje Harlingen