Waardenburg,Baukje * 5-12-1906 26-12-1981

Groeneveld,Wiebe * 24-3-1905 8-5-1991