Sijke Post geb: 14-12-1904 te Sexbierum overl: 18-01-1939 te Leeuwarden
Gerrit Sinnema geb: 10-03-1901 te Pietersbierum overl: 16-07-1925 te Tzummarum