Pietje Rinses Post overl : 13-03-1889 te Pietersbierum od 68 jaren e.v. Ulrik v/d Zee