Ulrik Arjens v.der Zee overl: 05-02-1903te Pietersbierum od bijna 89 jaar