Rein v.d Meulen geb: 26-07-1873 te Marssum overl: 01-07-1948 te Leeuwarden
Joukje Gerbens geb: 29-01-1875 te Pietersbierum overl: 23-12-1950 te Harlingen