Index nummers en namen

5519Trijntje Agema geb. 15-12-1929 en overl. 4-1-1982.

5520 Sander van Benthem geb. 12-11-1967 en overl. 23-11-2000.

5521 Brechtje Boomsma geb. 11-12-1901 en overl. 13-11-1921.

5522 O.Boomsma geb.1883 en overl. 1931.
B.Slotegraaf geb.1870 en overl 1947.
Willemke Boomsma geb.7-1-1917 en overl. 7-11-1980.
Ale Heeringa geb.7-4-1915 en overl. 15-10-1986.

5523 Pieter Tj. Boomsma geb.27-9-1873 te Ternaard en overl.18-6-1952 te Harlingen.
Atje R Wiersma geb.26-5-1873 te Brantgum en overl.16-1-1948 te Ried.

5524 H.Boxem geb. 26-7-1939 en overl.23-12-2001.

5525 Saapke Plantinga geb. 15-11-1911 te Gross Monchof (D) en overl. 23-10-1949 te Harlingen.

5526 Douwe Zwager geb.23-05-1908 te Firdgum en overl. 04-01-2007 te Leeuwarden.
Jantje Zwager geb. 25-11-1935 te Firdgum en overl. 25-2-1936 te Firdgum dochtertje van Douwe Zwager.

5527 Wijbrigje de Haan geb.11-7-1921 te Bolsward en overl. 23-6-1994 te Leeuwarden.

5528 Tjeerd Zwager geb. 19-11-1917 en overl. 17-1-1971.

5529 Jan Jans Zwager geb.12-12-1880 te Firdgum en over. 16-11-1949 te Leeuwarden.

5530 Ane J. Zwager geb.19-7-1886 te Firdgum en overl 8-3-1922 te Firdgum.
Sietske J. Zwager geb. 16-12-1888 te Firdgum en overl. 16-9-1892 te Firdgum.

5531 Jan Jans Zwager geb.1-8-1851 te Berlikum en overl. 16-11-1936 te Firdgum.

5532 Liefke Huberts Fongers geb 13-4-1855 te Boer en overl. 13-8-1943 te Firdgum.

5533 Egbert J.Zwager geb 3-9-1884 te Firdgum en overl.20-1-1972.

5534 Dirk Kl. De Jong geb.3-10-1888 en overl. 26-9-1959.

Dirkje de Jong Houtsma geb.21-7-1891 en overl. 8-4-1981.

5535 Corneliske de A de Haan geb.19-9-1877 en over.15-5-1945.

5536 Douwe S. la Fleur geb.16-6-1875 en overl. 8-6-1955.

5537 Houkje Buwalda geb.8-11-1864 te Menaldum en overl. 27-11-1945 te Firdgum.

5538 Jurjen Westra geb. 11-4-1921 en overl. 19-5-1993.
Pietje Westra-Rinia geb. 22-7-1924 en overl. 4-3-2007.

5539 Aukje Loonstra geb. 3-3-1867 te Drachten en over.21-5-1933 te Leeuwarden.

5540 Homme Geertsma geb. 10-9-1869 te Ureterp en overl. 29-2-1924 Firdgum.

5541 Brand Fennema geb.7-11-1863 te Zweins en overl. 14-1-1942 te Franeker.
Tietje de Haan geb. 1-5-1870 te Firdgum en overl.17-5-1941 Harlingen.

5542 Jantje P.Hoekstra geb. 4-6-1838 te Minnertsga en overl. 22-12-1916 te Firdgum.

5543 Albert S de Haan geb. 7-2-1841 te Minnertsga en overl. 26-11-1912 te Firdgum.

5544 Arjen de Vries geb. 7-8-1874 en overl. 27-12-1940.
Janna de Haan geb. 16-3-1880 en overl. 2-6-1929.
Jantsje de Vries geb. 29-12-1906 en overl. 19-6-1928.

5545 Hinke de vries geb.21-3-1908 en overl. 18-10-1964.
Rinze Spijker geb. 27-12-1897 en overl. 1-1-1985.

5546 Pietje Schaafsma geb. 23-9-1884 en overl. 13-10-1956.

5547 A.Westra-Schaafsma geb. 19-2-1887 en overl. 29-8-1977.

5548 Feije Westra geb. 8-11-1893 en overl. 5-9-1983.

5549 Simon v.d. Zee geb. 12-2-1894 en overl. 22-9-1969.
Jantje Wassenaar geb. 21-10-1892 en overl. 25-2-1988.

5550 Gatske Cuperus geb. 16-3-1897 en overl. 14-6-1973.

5551 Jan Zwager geb. 28-4-1896 en overl. 30-8-1971.

5552 Age Wiersma geb. 16-9-1891 en overl. 12-2-1957.
Antje Bloemsma geb. 20-6-1892 en overl. 24-9-1973.

5553 Reinder S. de Vries geb. 24-12-1876 en overl. 4-10-1959.
Albertje Pols geb. 8-8-1894 en overl. 23-10-1972. (geh. met Reinder 9-6-1921)

Sietske de Vries-Sipma geb.18-6-1886 en overl. 28-5-1920 (geh. met Reinder 27-10-1910).

5554 Jan Kramer geb. 24-3-1895 en overl. 26-5-1996.

5555 Pieter Tj. Heeringa geb. 28-5-1881 en overl. 10-12-1953.
Lieuwkje E. Kroeze geb. 2-5-1877 en overl. 11-2-1954.

5556 Siebe de Vries geb. 21-5-1877 en overl. 18-2-1956.
Eke Stapert geb. 16-6-1895 en overl. 28-9-1953.

5557 Klaske Groeneveld geb. 1-11-1891 en overl. 4-10-1986.

5558 Mettje Kramer geb. 12-10-1925 en overl. 3-2-1962.

5559 Jitske M Tiedema geb. 2-6-1892 en overl. 22-3-1934.
Sijds Th. Miedema geb. 9-8-1889 en overl. 8-10-1972.

5560 Tietje Hoitinga geb. 30-3-1880 en overl. 23-9-1951.
Pieter de Haan geb. 2-8-1875 en overl.15-2-1958.
Fokje de Haan geb. 30-4-1906 en overl. 6-5-1977.

5561 Bauke Tj. v.d. Weg geb. 17-1-1838 en overl. 25-2-1914.

5562 Akke C. van Gelder geb. 3-11-1839 en overl. 22-6-1881.

5563 Teun Gelderblom geb. 1-2-1929 en overl. 25-7-2002.

5564 Hinke Jans Westra geb. 2-1-1842 te Sexbierum en overl. 29-5-1915 te Franeker.

5565 Jeltje Spijker geb. 10-12-1922 en overl. 2-9-1985.
Bartele Kramer geb. 13-5-1920 en overl. 19-1-2016.

5566 Miedema geb. 6-5-1917 te Firdgum en overl. 3-12-2002 te Hallum.
Klas Miedema- Swart * 22-03-1918 te Tzummarum † 10-04-2013 te St. Anne.

5567 Willem Germeraad geb. 26-6-1887 en overl. 27-7-1945 te Firdgum.
Elizabeth Hempenius geb. 18-4-1895 te Leeuwarden en overl. ??-1-1956 te Leeuwarden.

5568 Fokke D. Pietersma geb. 20-1-1924 te Menaldum en overl. 14-8-1957 te Berlikum.

5569 Tiete L. Olivier geb. 2-3-1870 en overl. 25-10-1912.
Binke B. v.d. Weg geb. 7-8-1875 en overl. 8-3-1956.

5570 Klaas B. v.d. Weg geb. 23-5-1874 en overl. 14-11-1957.
Tetje v.d. Hem geb. 25-8-1885 en overl. 6-1-1978.
Bauke van der Weg * 21-06-1919 † 19-11-2010.
Jetske de Boer * 19-02-1920 † 08-06-2011.

5571 Dirk L. Hoekstra geb. 20-5-1878 en overl. 8-3-1950.
Renske A. v.d. Ploeg geb. 16-5-1878 en overl. 20-7-1951.
Geertje Ietsche Struiksma geb. 14-7-1919 en overl. 13-3-1983.
Ale D. Hoekstra geb. 13-12-1918 en overl. 1-4-1995.

5572 Pietje Hoekstra geb. 10-10-1911 en overl. 5-2-1987.

5573 Jan Kramer geb. 24-7-1946 en overl. 11-3-1990

5574 Klaas Folkertsma geb. 8-11-1900 en overl. 29-8-1977.
Fetje Boomsma geb. 23-7-1904 en overl. 1-9-1989.

5575 Klaas Folkertsma geb. 8-11-1900 en overl. 29-8-1977.
Fetje Boomsma geb. 23-7-1904 en overl. 1-9-1989.

5576 Jacob van der Zee geb. 29-3-1894 en overl. 23-1-1973.
Emma vsn der Zee- Gerstner geb. 9-2-1902 en overl. 19-1-1982.

5577 D. van der Zee geb. 22-9-1914 en overl. 8-5-1997.
H. van der Zee- Meijer geb. 9-8-1914 en overl. 23-10-1999.
5578 Hein van der Zee geb. 14-4-1926 en overl. 15-8-2000.

5579 Pieter Bruinsma geb. 3-21887 en overl. 14-3-1952.
Lina Louise Kaulmann geb. 27-6-1891 en overl. 12-12-1958.

5580 Janke Reins Westra geb. 12-5-1861 en overl. 18-12-1905.

5581 Hinke Reins Westra geb. 2-1-1842 te Sexbierum en overl. 29-5-1915 te Franeker.

5582 Rein Rienks Westra geb. 19-11-1829 en overl. 14-1-1913.

5583 Trijntje Klazes Kuiken geb. ???? en overl. 9-5-1963.

5584 Uilkje Wouwenaar geb. 13-9-1867 en overl. 21-5-1943.
Klaas Westra geb. ?????? en overl. ????????

5585 Simon Miedema geeb. 3-9-1907 en overl. 13-3-1992. br> Gatske Bouma geb. 27-9-1919 en overl. 23-4-1996.

5586 Sybe Krol geb. 17-12-1946 en overl. 25-2-1990.

5587 Isaac Telting geb. 5-4-1776 te Steenwijk en overl 1-11-1846 te Franeker.
Egberdina Maria Telting geb. 21-2-1807 te Franeker en overl. 15-1-1852 te Franeker.
Bijgezet in de grafkelder bij haar vader op 19-1-1853.
Nieskia Reiniera Wentholt geb. 18-6-1789 te Franeker en overl. 9-5-1862.

5588 Gerben van der Meer geb. 30-6-1932 en overl. 21-7-1995.

5589 Andries Zondervan geb. 13-12-1854 en overl. 21-8-1935.

Maartje Dijkstra geb. ??? en overl. ????

5590 Janke Miedema geb. ??-1-1916 en overl. 22-4-1979.

5591 Johannes Miedema geb. 19-4-1908 en overl. 25-9-1984.

5592 Antje de Vries geb. 2-12-1929 en overl. 7-8-1991.

5593 Maaike de Jong geb. 28-4-1908 en overl. 29-6-1952.
Tiede Tolsma geb. 15-11-1899 en overl. 25-1-1966.

5594 Pietje Tolsma geb. 27-3-1878 en overl. 20-6-1980.

5595 Trijntje Kuiken geb. ???? en overl. 4-1-1917 te Firdgum.

5596 ??? Tolsma geb.1857 overl. 1937.

5597 Hendrik Tolsma geb. 1-11-1896 en overl. ??-3-1957.
Lijsbert Visbeek geb. 13-1-1907 en overl. 19-1-1995.

5598 Albert R. Rienks geb. 21-1-1891 en overl. 10-5-1980.
Eelkje Botma geb. 26-6-1894 en overl. 9-8-1988.
5599 Ernst J. Pols geb. 26-8-1891 en overl. 9-12-1980.
Wiepke Pols geb. 17-11-1904 en overl. 10-9-1984.

5600 Cornelis Pols geb. 31-5-1893 en overl.17-1-1955.
Pieter Pols geb. 3-8-1898 en overl. 10-9-1979.

5601 W.P.J. Viλtor (Wybe) geb. 23-5-1931 en overl. 23-4-2005.

5602 Adrie den Oudsten geb. 18-2-1950 en overl. 12-4-2000.

5603 Jan Smidts geb. 30-6-1868 en overl. 30-9-1868.

5604 Jantje D. Winsemius geb. 23-1-1870 te Tjummarum en overl. 27-12-1944 te Leeuwarden.
Tjeerd J. Zwager geb. 23-4-1863 te Berlikum en overl. 26-6-1945 te Firdgum.

5998 Jacob Hoekstra geb.13-5-1950 en overl.16-1-2006.

5999 Marten Huizinga geb.4-3-1957 en overl.16-11-2005.

6001 Willem Jacobus Deutekom * 18-12-1926 † 17-7-2006 .

Pietertje Follena Cornelia Houtstra * 19-11-1935 † 11-03-2012

Teake Deutekom * 13-09-1960 † 01-08-2012.

Veel reddingsboeien heeft hij in zijn leven geworpen naar jong en oud.
Toen hij zelf een reddingsboei nodig had, lag deze buiten zijn bereik.

6002 Bouwina Heeringa geb. 14-8-1939 en overl. 26-12-2008.

10201 Elin Jenny Kok *03-04-2013 †03-05-2013.

10202 Theodorus Siebren van der Walt * 14-02-1943 te Leeuwarden † 02-05-2013 te Firdgum.

11361 Pietje van der Zee-Wetterauw † 9-12-1926 *25-10-2014.