Jantje D. Winsemius geb. 23-1-1870 te Tjummarum en overl. 27-12-1944 te Leeuwarden. Tjeerd J. Zwager geb. 23-4-1863 te Berlikum en overl. 26-6-1945 te Firdgum.