Adrie den Oudsten geb. 18-2-1950 en overl. 12-4-2000.