Theunis Miedema geb. 6-5-1917 te Firdgum en overl. 3-12-2002 te Hallum.

Klas Miedema- Swart * 22-03-1918 te Tzummarum 10-04-2013 te St. Anne.