Tietje Hoitinga geb. 30-3-1880 en overl. 23-9-1951.
Pieter de Haan geb. 2-8-1875 en overl.15-2-1958.
Fokje de Haan geb. 30-4-1906 en overl. 6-5-1977.