Hinke de vries geb.21-3-1908 en overl. 18-10-1964.
Rinze Spijker geb. 27-12-1897 en overl. 1-1-1985.