Arjen de Vries geb. 7-8-1874 en overl. 27-12-1940.
Janna de Haan geb. 16-3-1880 en overl. 2-6-1929.
Jantsje de Vries geb. 29-12-1906 en overl. 19-6-1928.