Albert S de Haan geb. 7-2-1841 te Minnertsga en overl. 26-11-1912 te Firdgum.