Homme Geertsma geb. 10-9-1869 te Ureterp en overl. 29-2-1924 Firdgum.